French English Dictionary For Android Bộ từ điển Pháp - Anh

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,4 MB
  • Lượt xem: 896
  • Lượt tải: 866
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.5 and up
Giới thiệu

French English Dictionary là bộ từ điển miễn phí trên điện thoại Android. Từ điển Anh – Pháp có hơn 43.000 mục, từ điển Pháp – Anh có hơn 36.000 mục.

Các tính năng chính:

- Từ điển Anh – Pháp có hơn 43.000 mục.

- Từ điển Pháp – Anh có hơn 36.000 mục.

- Có sẵn âm thanh khi sử dụng và cần kết nối mạng.

- Có thể thêm từ vào mục yêu thích.

French English Dictionary For Android

Tuyết Mai

Liên kết tải về