Fun Personality Quizzes for iOS Game giải trí cho iPhone

Tải về
  • Đánh giá:
    2 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 13,5 MB
  • Lượt xem: 289
  • Lượt tải: 284
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iOS 3.0 or later
Giới thiệu

Tham gia những câu đố vui, cá nhân, tình yêu... với Fun Personality Quizzes for iOS.

Ứng dụng bao gồm hơn 650 câu đố và bài thi hấp dẫn thuộc các nhóm sau:

* Personality
* Love
* Fu
* Girl
* Astrology
* Business & Career
* Computers & Internet
* Family
* Fashion
* Friendship
* Gadgets & Games
* Health & Fitness
* Holidays
* Marriage
* Money
* Movies
* Music
* Relationship
* School & College
* Shopping
* Sports
* Teen
* Television

Minh Lộc

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.