Giấy chứng nhận cảm ơn học viên Template Giấy chứng nhận cảm ơn học viên

Tải về
  • Đánh giá:
    1 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 365 KB
  • Lượt xem: 523
  • Lượt tải: 457
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Ghi nhận và khen thưởng một sinh viên trẻ vì thành tích tốt bằng cách sử dụng mẫu giấy khen này. Làm nổi bật tên người nhận có thể tùy chỉnh và một chủ đề học thuật.

Giấy chứng nhận cảm ơn học viên

Phù hợp với Microsoft Publisher 2013.

Liên kết tải về