Chứng nhận Đào tạo Template Chứng nhận Đào tạo

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 250 KB
  • Lượt xem: 1.392
  • Lượt tải: 1.243
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Công nhận người nào đó đã hoàn thành tốt đẹp khóa hay chuỗi đào tạo. Chứng nhận này có đường viền hình chuỗi màu tím và văn bản bạn có thể tùy chỉnh. Được thiết kế để in trên giấy 8 1/2 X 11.

Chứng nhận Đào tạo

Phù hợp với Microsoft PowerPoint 2013.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: