GoMarks for Google Bookmarks (Android)

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 105 KB
  • Lượt xem: 352
  • Lượt tải: 349
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.5 and up
Giới thiệu

GoMarks là một ứng dụng giúp bạn đồng bộ và quản lý bookmark của bạn với Google Bookmarks. Đây chính là ứng dụng lý tưởng nếu bạn sử dụng thanh công cụ Google, GMarks hoặc bất kỳ Google Bookmarks khác.

GoMarks for Google Bookmarks (Android)

Các tính năng:

- Đồng bộ Background.

- Label.

- Tích hợp trình duyệt (Android, Dolphin, Skyfire...) thông qua menu "Share page".

Tuyết Mai (Theo Android Market)

Liên kết tải về