MyAlbum for Facebook for Android

Tải về
3,3 (6) Idan Yael Miễn phí 1.432 Dung lượng: 104 KB Ngày: Yêu cầu: Android OS

Đăng tải và download các bức ảnh từ và tới Facebook rất dễ dàng với My Album for Facebook.

MyAlbum for Facebook for Android

Với MyAlbum bạn có thể:

 • Download toàn bộ album trên Facebook chỉ với một lần kích
 • Donwload tất cả các bức ảnh đã được tag
 • Chia sẻ ảnh trên Facebook. Đăng tải bất kì số lượng ảnh nào tới một album hoặc album mới

Không thể:

 • Thêm chữ vào ảnh đã đăng tải
 • Download album của bạn bè
 • Chọn bức ảnh nào đó bên trong album để download (phải download tất cả hoặc không được down gì cả).
3,3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 104 KB
 • Lượt xem: 1.446
 • Lượt tải: 1.432
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android OS
Liên kết tải về