Hà Nội Bus for Windows Phone 1.0 Tìm kiếm tuyến xe buýt

Tải về

Hà Nội Bus là một ứng dụng cung cấp thông tin về các tuyến đường xe buýt ở Hà Nội. Giúp bạn dễ dàng tra cứu các tuyến xe buýt mình cần một cách nhanh nhất.

Hà Nội Bus for Windows Phone

Tính năng:

 • Tìm kiếm bằng xe buýt xác định.
 • Tìm kiếm theo tên đường phố.
 • Tìm kiếm theo địa điểm du lịch.
 • Tìm đường.

Yêu cầu: Windows Phone 7.5 hoặc cao hơn.

Hà Nội Bus for Windows Phone

Hà Nội Bus for Windows Phone

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 1.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1 MB
 • Lượt xem: 533
 • Lượt tải: 518
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows Phone 7.5 trở lên
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm