Haali Media Splitter 1.7.401.3 Phần mềm chia nhỏ file nhạc

Tải về
 • Đánh giá:
  5 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.7.401.3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 701 KB
 • Lượt xem: 4.281
 • Lượt tải: 3.968
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista
Giới thiệu
Haali Media Splitter là một chương trình dùng để chia nhỏ các file media hỗ trợ cả Win9x và các hệ thống thực.

Haali Media Splitter đề xuất hỗ trợ hầu hết các thành phần của Matroska, thực hiện trong lõi “phân tích”. DS splitter hỗ trợ nhiều track và các đoạn đã được liên kết với nhau và/hoặc các file đã ghép nối với nhau.

Tổng hợp

Liên kết tải về