Hide BookmarksBar for Mac

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 25 KB
  • Lượt xem: 312
  • Lượt tải: 307
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X. Firefox 3.6 - 4.0.*
Giới thiệu

Hide BookmarksBar là một tiện ích mở rộng của Firefox, để bạn có thể tối ưu hóa công việc giảm số lượng các cú click chuột mà bạn phải nhấn hàng ngày.

Nó cho phép người dùng bật/ tắt thanh công cụ Bookmarks với một toolbar button hoặc một keybinding.

Sau khi cài đặt, bạn sẽ tìm thấy một nút đánh dấu trang sẽ cho phép bạn hiển thị hoặc ẩn các dấu trang với một nhấp chuột duy nhất.

An Nhiên (theo softpedia)

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.