BookMacster for Mac

Tải về
3 (1) Sheep Systems Dùng thử 234 Dung lượng: 7,8 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.5/10.6/10.5 PPC/Intel

Tiếp tục hỗ trợ các phần ứng dụng và dịch vụ khác không có, BookMacster có thể kết hợp và quản lý các bookmark trong Safari, Firefox, Chrome, Camino, iCab, Opera và OmniWeb, và trên web với Delicious, Pinboard, và Google Bookmarks. Khi được dùng với dịch vụ đồng bộ hóa file trong đám mây, ví như Dropbox hay Jungle Disk, BookMacster giúp đồng bộ hóa cả bookmark trình duyệt. Chương trình này giữ các bookmark theo trình tự bảng chữ cái, xác nhận và tìm kiếm bookmark trùng. BookMacster hỗ trợ tag, lời bình và shortcut. Người dùng BookMacster có thể thêm bookmark trực tiếp ngay trong trình duyệt, và truy cập tất cả các bookmark trong bất kì ứng dụng nào trên thanh menu.

Phiên bản mới này có:

Phiên bản 1.3.1 giúp việc đồng bộ hóa các bookmark trên đám mây trở lên dễ dàng hơn, thêm hỗ trợ dành cho XBEL để người dùng có thể di chuyển từ ứng dụng quản lý bookmark trước đó; có các nâng cấp giao diện người dùng và bản vá lỗi.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 7,8 MB
  • Lượt xem: 240
  • Lượt tải: 234
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5/10.6/10.5 PPC/Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức: