Hide BookmarksBar

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 23 KB
  • Lượt xem: 355
  • Lượt tải: 345
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows. Firefox 3.6 - 4.0.*
Giới thiệu

Hide BookmarksBar là một công cụ mở rộng của Firefox, cho phép người dùng bật/ tắt thanh công cụ Bookmarks với một toolbar button hoặc một keybinding.

Sau khi cài đặt, bạn sẽ tìm thấy một nút đánh dấu trang sẽ cho phép bạn hiển thị hoặc ẩn các dấu trang với một nhấp chuột duy nhất.

An Nhiên (theo softpedia)

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.