History Eraser For Android

Tải về
  • Đánh giá:
    3,3 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 277 KB
  • Lượt xem: 438
  • Lượt tải: 433
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.5 and up
Giới thiệu

History Eraser là công cụ để xóa bỏ những thông tin, chương trình không sử dụng đến trong điện thoại. Ngoài ra, còn giúp bạn xóa bỏ lịch sử của tìm kiếm, tin nhắn SMS, Clipboard…

History Eraser For Android

Tính năng:

- Xóa bỏ lịch sử của trình duyệt.

- Xóa bỏ thông tin về các cuộc gọi.

- Xóa bỏ tin nhắn văn bản.

- Xóa bỏ lịch sử của Market Search (Bao gồm cả Android Market phiên bản 3.0.26+).

- Xóa bỏ lịch sử của Google Map Search.

- Xóa bỏ lịch sử của Gmail Search.

- Xóa bỏ lịch sử Youtube Search (Hỗ trợ)

- Xóa bỏ lịch sử Google Search (Android >=1.6) (Hỗ trợ).

- Xóa bỏ tất cả các ứng dụng trong file cache.

- Xóa bỏ lịch sử của cuộc gọi thường xuyên (Liên hệ thường xuyên).

Tuyết Mai (Theo Android Market)

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo