HP Scanjet 2400 digital Flatbed Scanner v9.0

Tải về
 • Đánh giá:
  3,3 ★ 39 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 203,7 MB
 • Lượt xem: 27.238
 • Lượt tải: 27.182
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/Vista (64-bit)/XP x64
Giới thiệu

Phần mềm này bao gồm yêu cầu phần mềm/driver có thể scan ảnh, tài liệu và film tốt ngang với phần mềm HP Photosmart để chỉnh sửa, quản lý và chia sẻ ảnh.

Yêu cầu: Gỡ bỏ toàn bộ các phần mềm/driver của các phiên bản trước.

 • Chạy file đã download để bắt đầu quá trình cài đặt
 • Thực hiện theo các bước hướng dẫn để hoàn thiện quá trình cài đặt.
 • Sau khi cài đặt xong bạn có thể xóa file đã download
Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo