HP Scanjet 2100c/2100cse Scanner v1.0 (Update)

Tải về
  • Đánh giá:
    4,7 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 146,6 MB
  • Lượt xem: 8.352
  • Lượt tải: 8.349
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/2000/ME/XP
Giới thiệu

Update này sẽ thêm vào Word 2003 và PowerPoint 2003 những lựa chọn trong phần 'Send to' hay 'Destinations' trong danh sách phần mềm scan của HP như PrecisionScan LT, PrecisionScan, hay PrecisionScan Pro.

Nếu không dùng Microsoft Office 2003 bạn có thể không cần cài đặt update này.

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo