IMPasswordDecryptor

  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2 MB
  • Lượt xem: 219
  • Lượt tải: 215
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7
Giới thiệu

IMPasswordDecryptor là phần mềm miễn phí có thể nhanh chóng khôi phục mật khẩu được lưu trữ từ các ứng dụng gửi tin nhắn nhanh – messenger. Hầu hết các ứng dụng này đều có tính năng tự đăng nhập, yêu cầu thông tin tài khoản người dùng, bao gồm mật khẩu để lưu lại giúp đăng nhập thường xuyên không phải nhập nhiều lần. Nếu người dùng chọn lưu hoặc nhớ mật khẩu thì tên người dùng và mật khẩu sẽ được lưu lại trên hệ thống theo định dạng phù hợp. Mỗi một ứng dụng messenger có định dạng riêng của mình và có cách lưu trữ bảo mật riêng đối với những thông tin quan trọng như này. Thuật toán được dùng để mã hóa mật khẩu và khu vực lưu trữ tùy thuộc vào mỗi ứng dụng. Theo ướng này, IMPasswordDecryptor sẽ giúp bạn khôi phục mật khẩu đã được lưu trữ của các ứng dụng messenger phổ biến. Điều này không chỉ giúp bạn khôi phục mật khẩu mà còn giúp bạn biết được tất cả thông tin quan trọng đang được lưu trên hệ thống của mình.

Liên kết tải về
Ðã ng?ng cung c?p