🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • BrowserPasswordDecryptor Khôi phục mật khẩu được lưu trữ bởi web
  • Browser Password Decryptor là phần mềm miễn phí giúp nhanh chóng phục hồi những mật khẩu đăng nhập trang web được lưu trữ bởi các trình duyệt web phổ biến. Tất cả các trình duyệt web này đều cung cấp tính năng lưu trữ mật khẩu đăng nhập để người dùng khôn
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • PDFLocker Bảo vệ tập tin PDF
  • PDFLocker là một công cụ miễn phí được thiết kế để bảo vệ các tập tin PDF của bạn. Nó cung cấp bảo mật đa tầng cho phép người dùng đặt cả hai loại mật khẩu: “User Password” & “Owner Password”.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • NetShareMonitor Theo dõi file chia sẻ
  • NetShareMonitor là một ứng dụng theo dõi các file chia sẻ của bạn khỏi những kẻ hay nhòm ngó, giúp bảo vệ truy cập ẩn danh...
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
Có tất cả 44 phần mềm.