Intel D865PERL Bios 1.02

Tải về
2,3 (3) Intel Miễn phí 4.665 Dung lượng: 820 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/9X/ME/NT/200/2K/XP/2003
Liên kết tải về

Link Download chính thức: