Intel D865PERL Bios 1.05

Tải về
3,8 (5) Intel Miễn phí 4.834 Dung lượng: 823 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/9X/ME/NT/200/2K/XP/2003
Liên kết tải về

Link Download chính thức: