Intel D845GBV Bios 1.07

Tải về
4 (3) Intel Miễn phí 11.478 Dung lượng: 760 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/9X/ME/NT/200/2K/XP/2003
Liên kết tải về

Link Download chính thức: