Internet Explorer Collection

Tải về

3,8 (4) Utilu Miễn phí 7.223 Dung lượng: 55 MB Ngày: Yêu cầu: Mọi Windows

Internet Explorer Collection là công cụ tập hợp tất cả phiên bản trình duyệt IE, bao gồm: 1.0, 1.5, 2.01, 3.0, 3.01, 3.03, 4.01, 5.01, 5.5, 6.0.2800, 6.0.2900, 7.0, 8.0.6001. Mỗi phiên bản có thể dùng độc lập, tiện lợi cho webmaster thử nghiệm.
Tổng hợp
3,8 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 55 MB
  • Lượt xem: 7.464
  • Lượt tải: 7.223
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mọi Windows
Liên kết tải về
Link Download chính thức: