Internet Explorer Collection

Tải về
  • Đánh giá:
    3,8 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 55 MB
  • Lượt xem: 7.088
  • Lượt tải: 6.947
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mọi Windows
Giới thiệu

Internet Explorer Collection là công cụ tập hợp tất cả phiên bản trình duyệt IE, bao gồm: 1.0, 1.5, 2.01, 3.0, 3.01, 3.03, 4.01, 5.01, 5.5, 6.0.2800, 6.0.2900, 7.0, 8.0.6001. Mỗi phiên bản có thể dùng độc lập, tiện lợi cho webmaster thử nghiệm.
Tổng hợp
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.