IP Anonymizer

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,4 MB
  • Lượt xem: 978
  • Lượt tải: 962
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003
Giới thiệu

IP Anonymizer 3.5 là một công cụ bảo vệ sự riêng tư để giấu địa chỉ IP máy tính của bạn, ngăn chặn những thói quen lướt web và hoạt động internet qua hình thức Internet được theo dõi bởi các trang web hoặc cung cấp dịch vụ Internet.

Giải pháp sử dụng proxy vô danh (cổng internet) định tuyến tất cả lưu lượng Internet của bạn thông qua chúng.

Đây là một số tính năng chính của "IP Anonymizer":

- Xoá Internet History
- Xóa URL
- Xóa tập tin tạm thời
- Xóa Cookies
- Xóa Auto Complete Forms History
- Xóa Internet Favorites

Liên kết tải về

Link Download chính thức: