K-Lite Codec Pack (64-bit) 9.8 Bộ giải mã các định dạng nhạc

Tải về
 • Đánh giá:
  4 10 👨
 • Phát hành:
 • Version: 9.8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 18,7 MB
 • Lượt xem: 26.065
 • Lượt tải: 34.516
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/7
Giới thiệu

K-Lite Codec Pack (64-bit) - Bộ giải mã các định dạng nhạc

K-Lite Codec Pack 64-bit là gói phần mềm bao gồm các bộ lọc DirectShow 64-bit có thể được sử dụng cùng với những ứng dụng chạy nhạc 64-bit chẳng hạn như Windows Media Center. Gói phần mềm này còn có thể cùng tồn tại với K-Lite Codec Pack (32-bit) mà không xảy ra sự cố gì.

Các phiên bản 64-bit của Windows có thể chạy phần mềm 32-bit rất hiệu quả. Vì vậy, người sử dụng được khuyên dùng K-Lite Codec Pack thông thường nếu có thể. Công cụ đó chứa nhiều bộ giải mã nhanh và hữu hiệu hơn. Bạn chỉ cần sử dụng bộ lọc 64-bit cùng với các ứng dụng 64-bit.

K-Lite Codec Pack (64-bit)

Tính năng của K-Lite Codec Pack 64-bit 9.5:

 • ffdshow [phiên bản 1.2.4493]
 • LAV Video [phiên bản 0.53.2]
 • LAV Audio [phiên bản 0.53.2]
 • AC3Filter [phiên bản 2.5b]
 • AC3File [phiên bản 0.7b]
 • Haali Media Splitter [phiên bản 1.11.288.0]
 • LAV Splitter [phiên bản 0.53.2]
 • DirectVobSub [phiên bản 2.41.6202.0]
 • Lagarith [phiên bản 1.3.27]
 • Codec Tweak Tool [phiên bản 5.4.8]
 • Win7DSFilterTweaker [phiên bản 5.6]
 • GraphStudioNext [phiên bản 0.5.0.1]
 • Icaros [phiên bản 2.1.1]
 • Media Preview [phiên bản 1.2.5.264]

Lưu ý quan trọng:

K-Lite Codec Pack 64-bit chỉ hoạt động trên Windows XP/2003/Vista/7.

Những thay đổi trong K-Lite Codec Pack 64-bit 9.5:

 • Cập nhật ffdshow lên phiên bản 1.2.4493.
 • Cập nhật LAV Filters lên phiên bản 0.53.2.
 • Cập nhật DirectVobSub lên VSFilter phiên bản 2.41.6202.0.
 • Cập nhật Codec Tweak Tool lên phiên bản 5.4.8.
 • Cập nhật Win7DSFilterTweaker lên phiên bản 5.6.

Đặng Hương

Liên kết tải về