Kế hoạch chi tiêu gia đình Template kế hoạch chi tiêu gia đình

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 38,8 KB
  • Lượt xem: 2.112
  • Lượt tải: 1.960
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Lập kế hoạch chi tiêu cho gia đình bạn, yêu cầu các thành viên có trách nhiệm thực hiện và tuân thủ theo mẫu lịch này. Các khoản giảm trừ, tổng số trợ cấp cho mỗi đứa trẻ được tính toán theo tuần.

Kế hoạch chi tiêu gia đình

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về