Lastbit SQL Password Recovery

Tải về
3,5 (2) LastBit Password Recovery Dùng thử 469 Dung lượng: 1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Lastbit SQL Password Recovery là công cụ khôi phục mật khẩu cho MS SQL Server. Nó có thể khôi phục mật khẩu của SQL Server 2000, 2005, 2005, 2008 (tất cả các phiên bản). Mật khẩu bị mất sẽ được khôi phục hoặc đặt lại ngay lập tức.

Lastbit SQL Password Recovery

Do đặc tính của hệ thống bảo mật được sử dụng trong MS SQL Server, bạn có 2 lựa chọn khi khôi phục mật khẩu bị mất: 1. Người dùng có thể khôi phục mật khẩu gốc. MS SQL Server sẽ mã hóa mật khẩu và chúng không thể dễ dàng giải mã được, vậy nên phàn mềm này sẽ sử dụng các phương pháp Brute Force Attack, Dictionary Attack và Smart Force Attack để khôi phục mật khẩu. Mặc dù phương pháp này đảm bảo sẽ lấy lại được mật khẩu, nhưng nó hơi tốn thời gian; 2. Người dùng có thể đặt lại mật khẩu. Phần mềm này sẽ thực hiện quá trình này ngay lập tức bằng cách điều chỉnh file master.mdf, nơi SQL Server lưu trữ mật khẩu. Nếu bạn sử dụng tính năng này, bạn không phải chờ quá trình mật khẩu bị bẻ khóa, dù mật khẩu cũ vẫn được giữ nguyên. Nó sẽ thay đổi mật khẩu và bạn có thể tiếp tục làm việc vơi cơ sở dữ liệu này như bình thường, sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập. Người dùng có thể sử dụng phần mềm này để khôi phục hoặc đặt lại mật khẩu có trong file tài khoản người dùng của MS SQL Server, bao gồm mật khẩu của administrator hệ thống.

3,5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1 MB
  • Lượt xem: 479
  • Lượt tải: 469
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về