Lịch học 2013-2014 (Tháng 8) Template Lịch học 2013-2014

Tải về
  • Đánh giá:
    3,7 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 132 KB
  • Lượt xem: 145
  • Lượt tải: 130
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Lịch học treo tường đơn giản này trên nền trắng bắt đầu từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 7 năm 2014 ở định dạng thứ Hai-Chủ Nhật.

Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc và sử dụng 3 bản chiếu tiêu chuẩn ở phần cuối để thêm nội dung thuyết trình. Hoặc bạn có thể sao chép bản chiếu của bất kỳ tháng nào vào một bản trình bày khác.

Lịch học 2013-201

Phù hợp với Microsoft PowerPoint 2013.

Liên kết tải về