Lịch học 2013-2014 (Tháng 8)

Link Download Lịch học 2013-2014 (Tháng 8) chính:

🖼️ Mẫu template dành cho tập huấn giáo dục Mẫu PowerPoint cho tập huấn giáo dục

🖼️
 • Phát hành: Thuyết Trình Sáng Tạo
 • Màu sắc nhã nhặn với những hình ảnh minh họa sinh động là những yếu tố cần thiết cho một bài thuyết trình dành cho lĩnh vực giáo dục hoặc những buổi tập huấn. Thích hợp dùng cho các bài giáo án điện tử, buổi training, hoặc đồ án tốt nghiệp.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.732

🖼️ Lịch cho sinh viên Template Lịch cho sinh viên

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu lịch 12 tháng dành cho sinh viên này có các tab riêng biệt cho từng tháng và tính năng dựng sẵn cho phép bạn thiết đặt năm có các tuần bắt đầu từ Thứ hai.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 366

🖼️ Báo cáo PivotTable cho khách hàng Template Báo cáo PivotTable cho khách hàng

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Nhiều chuyên gia phân tích dữ liệu cho hiệu suất công ty, xu hướng và cơ hội. Đây là một bảng tương tác nhanh chóng kết hợp và so sánh lượng lớn dữ liệu. Tìm hiểu cách so sánh các khách hàng của bạn với mẫu bảng dữ liệu PivotTable.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 190

🖼️ Báo cáo của sinh viên Template Báo cáo của sinh viên

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Sử dụng mẫu báo cáo của sinh viên đầy màu sắc này để tạo ấn tượng. Bao gồm các chỉ dẫn dễ dàng thực hiện về cách thức thêm một mục lục, danh mục tham khảo và nhiều thứ khác.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 257

🖼️ Chi phí khởi nghiệp Template Chi phí khởi nghiệp

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Sử dụng các mẫu này để tính toán các chi phí cần thiết để bắt đầu kinh doanh của doanh nghiệp của bạn, nó có ghi chú và công thức có thể giúp theo dõi ngân sách hoặc có được một khoản vay.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 346
Xem thêm Mẫu Office