Malware Immunizer 1.3

Tải về

3 (1) FaltronSoft Miễn phí 1.744 Dung lượng: 1,8 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003 Server

Malware Immunizer được tạo ra là để bảo vệ hệ thống của bạn chống lại malware(virut, trojan, spyware, adware, backdoor và các chương trình có hại khác). Nó có thể cản trở một ít malware thiết đặt trên hệ thống của bạn, có nghĩa là bạn vẫn cần một phần mềm antivirut và một firewall.Bạn cần lựa chọn những chương trình mà bạn muốn diệt và phần mềm này sẽ chống lại malware rồi đóng chương trình lại và bạn nhớ rằng sẽ phải cập nhật nó thường xuyên.

Phiên bản 1.3 sẽ ngăn hiểm độc trang web và những quảng cáo lạ.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,8 MB
  • Lượt xem: 1.753
  • Lượt tải: 1.744
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003 Server
Liên kết tải về
Link Download chính thức: