Báo cáo bán hàng cơ bản Template Báo cáo bán hàng cơ bản

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 67,8 KB
  • Lượt xem: 1.002
  • Lượt tải: 859
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Theo dõi sản phẩm bán hàng của bạn và khách hàng với mẫu Excel đơn giản. Sử dụng bảng, và một trục bảng để cắt và chia nhỏ những con số. Tùy chỉnh các trục bảng để phù hợp với nhu cầu của bạn.

Báo cáo bán hàng cơ bản

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

Liên kết tải về