Melanoma

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 274 KB
  • Lượt xem: 930
  • Lượt tải: 928
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Flash Player 7.0 cài sẵn trên PC
Giới thiệu
Việc nhận biết nốt ruồi loạn sản rất quan trọng do chúng có nhiều nguy cơ phát triển thành u melanin ác tính. Chương trình Melanoma giúp nhận biết các nốt ruồi loạn sản và đánh giá nguy cơ phát triển thành u Melanin ác tính dựa vào số nốt ruồi loạn sản phát hiện được.

Chương trình Melanoma được xây dựng dựa trên các y văn nước ngoài do vậy chỉ có giá trị thông tin.

Để chạy được chương trình , cần có Flash Player 7.0 cài sẵn trên PC.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.