Microsoft Office Proofing Tools 2003 Service Pack 3 Gói cập nhật SP3 cho Office Proofing Tools 2003

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 64,2 MB
  • Lượt xem: 1.523
  • Lượt tải: 1.478
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000 SP3/Server 2003 SP1/Vista/XP SP2
Giới thiệu

Service Pack 3 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office Proofing Tools 2003.

Microsoft Office Proofing Tools 2003 Service Pack 3

Gói dịch vụ này bao gồm các bản cập nhật phát hành trước đó cho Office 2003 Proofing Tools:

- Office 2003 Service Pack 1 for Proofing Tools.

- Office 2003 Service Pack 2 for Proofing Tools.

- Update for Office Proofing Tools 2003.

- Security Update for Office 2003 Proofing Tools.

- Update for Office 2003 Proofing Tools.

- Security Update for Proofing Tools 2003.

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ các hệ điều hành: Windows 2000 Service Pack 3, Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Vista, Windows XP Service Pack 2.

- Bản cập nhật này áp dụng đối với: Microsoft Office 2003 Proofing Tools.

Hướng dẫn cài đặt:

Để cài đặt phiên bản này, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau:

• Sử dụng Microsoft Update (đề nghị). Microsoft Update hợp nhất các phiên bản cập nhật được cung cấp bởi Windows Update và Office Update tại một địa điểm, cho phép bạn chọn chế độ phân phối tự động và cài đặt các phiên bản cập nhật được ưu tiên.

• Sử dụng Office Update trên website của Office Online. Office Update sẽ tự động rò tìm và nhắc bạn cài đặt các bản cập nhật và các gói dịch vụ. Office Update không hỗ trợ trên Windows Vista.

• Cài đặt Microsoft Microsoft Office Proofing Tools 2003 SP3 thực hiện theo các thao tác sau:

1. Tải về file .exe bằng cách nhấn vào nút Download, sau đó lưu tập tin vào ổ cứng của bạn.

2. Hãy đóng tất cả các chương trình đang chạy.

3. Trong Windows Explorer, click đúp vào file. exe mà bạn đã lưu vào ổ cứng, và theo hướng dẫn trên màn hình.