MS Word Excel Cracker 2.0 Dò tìm mật khẩu cho Word và Excel

Tải về
 • Đánh giá:
  4,1 ★ 16 👨
 • Phát hành:
 • Version: 2.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 613 KB
 • Lượt xem: 42.450
 • Lượt tải: 42.201
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003 Server/Vista
Giới thiệu
MS Word Excel Cracker là tiện ích khôi phục mật khẩu đã thiết lập trên các tập tin Word và Excel. Thông qua giải thuật Brute Force và cây từ điển, chương trình có thể tìm cho bạn thông tin về mật khẩu giới hạn dưới 8 ký tự. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập thêm về tính đệ quy của giải thuật thông qua Minimum Length và Maximum Length và key tự chọn khởi đầu. Những mật khẩu càng ít ký tự thì chương trình tìm kiếm càng nhanh.

Để tìm lại mật khẩu cho một tập tin Word hay Excel, bạn mở tập tin trong mục Name. Khung control cho bạn chọn giải thuật tìm. Bạn có thể thiết lập hay để mặc định thông số chương trình trong khung Brute Force Options. Sau đó nhấn Start Attack để tìm mật khẩu. Khi đã tìm xong, chương trình sẽ hiển thị mật khẩu trong mục Password của khung Document.

MS Word Excel Cracker

Tìm thêm: MS Word Excel Cracker