MultiMon Kiểm tra hệ thống

Tải về

3 (1) Resplendence Dùng thử 347 Dung lượng: 1,3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7

MultiMon là một tiện ích kiểm tra hệ thống tiên tiến và toàn diện cho Windows, chương trình có thể hiển thị các thông tin chi tiết về các hành động theo thời gian thực. Nó là một công cụ rất cần thiết cho các quản trị viên hệ thống, các chuyên gia phát triển và các kỹ sư hỗ trợ. Tiện ích tiên tiến này được đóng gói với các tính năng mạnh mẽ, rất nhiều tính năng độc đáo không có trong các phần mềm khác. Phần kiểm tra hệ thống sẽ hiển thị quá trình, các thread cũng như hành động load file nhị phân. Bộ kiểm tra thiết bị cho phép bạn có thể capture sự truyền thông giữa các ứng dụng và driver thiết bị. MultiMon cung cấp ba hình thức kiểm tra file khác nhau: File API monitoring cho phép kiểm tra hành động file từ phối cảnh ứng dụng, file system monitoring cho phép kiểm tra hành động file từ phối cảnh hệ thống file và object monitoring kiểm tra hành động file từ phối cảnh bộ quản lý đối tượng. Registry monitor sẽ hiển thị hành động registry theo thời gian thực.

Đặc biệt hơn nữa, MultiMon còn cho phép bạn kiểm tra các hành động clipboard, keyboard cũng như các task. Cho phép bạn export thành file văn bản, phân loại các khung nhìn đầu ra để hiển thị tất cả các hành động trong một cửa sổ đơn giản. Tất cả các hành động đều được ghi lại với rất nhiều thông tin chi tiết, gồm có tem thời gian độ chính xác cao, tên quá trình và ID, thread ID, CPU number, tiêu đề cửa sổ,… MultiMon chạy trên Windows Vista, Windows 2003 Server SP2, Windows XP Sp2 và Windows 2000 SP4, cả phiên bản x86 và x64. Tuy nhiên một số chức năng chỉ có sẵn trên các phiên bản Windows x86.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,3 MB
  • Lượt xem: 400
  • Lượt tải: 347
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Các link tải khác:

Có thể bạn quan tâm