Nice Compass cho Android 1.3 Ứng dụng la bàn trên Android

Tải về
 • Đánh giá:
  3,3 ★ 26 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 402 KB
 • Lượt xem: 2.412
 • Lượt tải: 2.380
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android 1.6 and up
Giới thiệu

Xác định phương hướng thật dễ dàng với ứng dụng Nice Compass for Android.

Với Nice Compass, người dùng có thể tìm hướng, theo dõi mũi tên và kiểm tra sự biến thiên của vị trí.

Tính năng:

 • Xem phương hướng dễ dàng
 • Xem chi tiết hướng
 • Dễ dàng hiển thị hướng chung đối với các đối tượng khác
 • Ứng dụng tự động kiểm tra độ biến thiên

Minh Lộc

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.