Niên giám vàng for iOS 1.1 Tìm kiếm địa điểm doanh nghiệp

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 74,2 MB
 • Lượt xem: 51
 • Lượt tải: 49
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 4.3 trở lên
Giới thiệu

Niên Giám Vàng là một ứng dụng thư mục cho phép bạn dễ dàng tìm kiếm và liên hệ với doanh nghiệp Việt Nam thuộc sở hữu của địa phương.

Chương trình gồm có:

 • Tìm các thương mại theo tên, địa chỉ, số phone
 • Phone liên lạc trực tiếp thương mại cần tìm
 • Ghi danh vào bộ nhớ những thương mại thường dùng
 • Trình bày đẹp mắt dễ dùng

Niên giám vàng for iOSNiên giám vàng for iOSNiên giám vàng for iOS

Liên kết tải về