OMG 3Q cho Android Game thẻ tướng cực HOT trên Android

Tải về

OMG 3Q là game đấu tướng chiến thuật đặc sắc nhất trên thị trường hiện nay, do VNG độc quyền phát hành tại Việt Nam. Với đồ họa sắc nét, hiệu ứng đẹp mắt, những nhân vật huyền thoại như: Tào Tháo, Lữ Bố, Điêu Thuyền... được tái hiện một cách chân thực, sống động.

Giao diện game OMG 3Q
Tải OMG 3Q cho Android - Game thẻ bài đấu tướng trên mobile.

OMG 3Q mang tới 120 vị tướng, cùng hơn 1000 bộ kỹ năng, đòi hỏi người chơi phải tính toán thật kỹ để kết hợp thành những đội quân hùng hậu nhất. OMG3Q còn sở hữu nhiều tính năng mang tính cộng đồng như: Bang chiến, Voice chat liên server, Phó bản bang hội, Lãnh địa bang... tất cả đều nhằm mục đích kết nối cộng đồng người chơi lại với nhau. OMG 3Q hỗ trợ cả nền tảng Android lẫn iOS.

Chi tiết phiên bản Chiến trường liệt truyện

Trảm Tướng Thí Luyện

 • Người chơi đạt cấp 135 sẽ mở tính năng Trảm Tướng Thí Luyện, Người chơi có thể thông qua tính năng Vượt Ải Trảm Tướng để vào Trảm Tướng Thí Luyện.
 • Tính năng có nhiều ải để tham gia, mỗi ải đều có điều kiện mở khóa nhất định.
 • Mỗi ải đều có điều kiện mở khóa khác nhau, bao gồm điều kiện thắng, yêu cầu về lượng máu còn, số lượt, số tướng chế.
 • Mỗi ngày có 3 lần khiêu chiến ngẫu nhiên, có thể dùng Nguyên Bảo để mua thêm 3 lượt khiêu chiến nữa.

Chiến Trường Luyện Ngục

 • Server mở 7 ngày, Người chơi đạt cấp 85 có thể thông qua Tranh Bá Liên Server trong giao diện chính để vào Chiến Trường Liệt Luyện.
 • Chiến Trường Liệt Luyện là 1 tính năng Liên Server, mỗi mùa giải kéo dài 1 tuần, cách Tuần mở 1 mùa giải.
 • Khi bắt đầu khai chiến thì kẻ địch sẽ chia làm 4 đường để tiến công, mỗi đường sẽ có 3 cốt mốc đánh số 1,2,3 từ xa đến gần , tổng cộng có 6 kẻ địch: cự li là Cột 3 là 3 người, Cột 2 là 2 người
 • Rank Kiến Tập Thiếu Niên là rank đc bảo hộ, trong rank này Người chơi khiêu chiến thật bại không bị trừ điểm.
 • Ngoài rank bảo hộ, ở những rank khác khi đạt đến số lượng chiến thắng nhất định, sẽ rơi ra những hiệu ứng mà kẻ thù đang đeo nâng cao lực chiến. Số lần thắng tổng kết sẽ reset mỗi ngày.

Pét lên Ám Kim

 • Cấp Người chơi đạt 135 mở Pet lên Ám Kim, có thể mở trong giao diện Pét Ám Kim.
 • Pet tăng Kim chia làm 3 tầng, mỗi tầng 8 bậc nhỏ.
 • Mỗi Bậc cần tiêu hao Pet Ám Kim Linh để tăng, mỗi tầng cần tiêu hao Pet Ám Kim Linh và Pet đó để đột phá.
 • Pet Ám Kim Linh có thể nhận được từ Trảm Tướng Thí Luyện.
 • Pet lên Ám Kim tầng 1 và tầng 2 kích hoạt Thiên Phú, Tầng 3 đạt đến phẩm Ám Kim thì sẽ kích hoạt Kĩ Năng Pet Ám Kim.

Tướng lên Kim

 • Thêm 4 tướng lên Kim: Hạ Hầu Uyên, Pháp Chính, Cố Ung, Công Tôn Toản. Tăng Kim sẽ tăng thuộc tính tướng, sau khi lên Kim sẽ nhận được ngoại quan và hiệu ứng kỹ năng đặc sắc.

Kỹ Năng Hợp Kích

 • Thêm 2 chương Phó Bản Ma Hồn.
 • Thêm 10 Ải Tháp Ma Hồn.
 • Thêm 12 ải Vượt Ải Trảm Tướng.
 • Thêm 2 chương Phó Bản Bang.
 • Hệ Thống Luyện Thể tăng thêm 2 cấp.
 • Cấp giới hạn Quân Trợ Chiến thêm 2 cấp mới.
 • Trong Hang Thần Thú, Người chơi đạt VIP16 thì có thể mua thêm 5 lần khiêu chiến.
 • Tính năng like trong bảng xếp hạng, lượt bấm mỗi ngày thêm 5 lần, đồng thời có thể like trùng.

Phiên bản mới Xưng bá tam quốc

Thần binh ám khí

 • Người chơi đạt đến cấp 135 mở Thần binh ám khí, khi Thần binh đã lên Kim thì có thể tăng lên thành Ám kim.
 • Thần binh ám kim chia thành 5 Bậc lớn, mỗi Bậc bao gồm 5 cấp nhỏ.
 • Mỗi 4 cấp đầu của 1 bậc, tiêu hao Đá thần binh ám kim để tăng cấp, cấp thứ 5 tiêu hao Đá thần binh ám kim và Chính thần binh đó để tăng Bậc.
 • Mỗi cấp nhỏ đều nhận được thuộc tính tăng cho cá nhân hoặc toàn bộ.
 • Thần binh ám kim có thể mua trên Shop thần binh, thông qua tiêu hao Thần binh tinh thạch để mua.

Chủ tướng ám kim

 • Thêm 4 tướng Ám Kim: Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Đổng Trác. Sau khi tăng Ám Kim sẽ tăng nhiều thuộc tính, sau khi võ tướng tăng Ám Kim sẽ nhận được hình tượng mới và hiệu ứng kỹ năng lung linh.

Thêm phó bản mới

 • Hà Manh Quan (Hạ Trung Thượng)
 • Bị Lĩnh Ích Châu Mục (Thượng-Hạ)
 • Tam Khí Châu Công Cẩn (Trung- Hạ)
 • Hỗ Long Điếu Táng (Thượng- Hạ)
 • Phụng Sồ Lý Sự (Thượng)

Phiên bản mới Trang bị trợ chiến - Kỳ thủ tranh tài

Khắc ấn trang bị

 • Khắc ân thời trang sẽ được mở ở cấp độ 110
 • 9 loại Khắc Ấn:
  • Dương Ấn
  • Mã Ấn
  • Ứng Ấn
  • Lang Ấn
  • Hùng Ấn
  • Tượng Ấn
  • Hổ Ấn
  • Phượng Ấn
  • Long Ấn
 • Trang bị phẩm chất Cam có thể tiến hành tăng cấp Khắc Ấn. Trang bị Cam cao nhất có thể cường hóa lên đến Mã Ấn Bậc 2.
 • Trang bị Đỏ cao nhất có thể cường hóa đến Lang Ấn Bậc 4
 • Trang bị Kim cao nhất có thể cường hóa lên Tượng Ấn Bậc 6.

Cập nhật trang bị Cờ Tam Quốc

Cờ Tam Quốc sẽ thêm hệ thống trang bị.

 • Trong trận đấu với máy, chiến thắng sẽ có xác suất nhận được các loại trang bị, những trang bị này chỉ có hiệu quả trong Auto chess.
 • Người chơi có thể chọn trang bị từ túi để mặc cho võ tướng để tăng lực chiến cho võ tướng đó.
 • Mỗi tướng tối đa có thể mặc 3 trang bị, không giới hạn loại hình.
 • Bán trang bị đã mặc thì trang bị sẽ tự trở về túi.

Tướng lên Kim

Mở Kim tướng

 • Kim - Tào Nhân
 • Kim - Phí Y
 • Kim - Cao Thuận
 • Kim - Từ Thịnh

Kỹ năng Hợp kích

Cập nhật thêm tướng kỹ năng Hợp kích:

 • Tào Tháo (Phó tướng: Từ Hoảng)
 • Lưu Bị (Phó tướng: Từ Thứ)
 • Tôn Sách (Phó tướng: Lục Tốn)
 • Đổng Trác (Phó tướng: Viên Thiệu)

Phiên bản mới Thần vương quyết chiến

Ám kim trang sức

 • Người chơi đột phá lên kim và cấp cường hóa đạt cấp 130, cấp tinh luyện khi đạt cấp 20 có thể hóa kim trang sức.
 • Trang sức hóa kim chia thành 3 tầng lớn, mỗi tầng chia thành 8 bậc nhỏ.
 • Trang sức lên ám kim có thể tăng thuộc tính đơn, thuộc tính toàn thể và sĩ khí.
 • Khi chiến mã tăng bậc cần tiêu hao đạo cụ Chiến Mã Ám Kim Nguyên, bạc và Trang Sức Ám Kim Hồn.
 • Khi bảo ấn tăng bậc cần tiêu hao đạo cụ Bảo Ấn Ám Kim Nguyên, Bạc và Trang Sức Ám Kim Hồn.
 • Đạo cụ có thể mua trong Tiệm Liên Server, Hồn Ám Kim Trang Sức.

Ám kim thần tượng

Thêm 4 tướng Ám Kim

 • Ám Kim - Tư Mã Ý
 • Ám Kim - Gia Cát Lượng
 • Ám Kim - Tôn Sách
 • Ám Kim - Tả Từ
Ám kim trang sức
Ám kim trang sức

Thời trang mới

 • Ảo hóa cơ giáp tư mã ý
 • Ảo hóa cơ giáp tôn sách
 • Ảo hóa cơ giáp Gia cát lượng
 • Ảo hóa cơ giáp tả từ
 • Thời trang lễ tình nhân

Ưu hóa khác

 • Thêm mới 5 chương phó bản chủ tuyến:
  • Vẫn Mệnh Lạc Phượng Ba (Thượng)
  • Vẫn Mệnh Lạc Phượng Ba (Hạ)
  • Nghĩa Trạch Nghiêm Nhan
  • Định Kế Tróc Trương `Nhiệm (Thượng)
  • Định Kế Tróc Trương Nhiệm (Hạ).
 • Thêm mới 2 chương ngoại truyện "Chu Thái liệt truyện", "Tào Nhân liệt truyện".
 • Thêm 1 chương Tam Quốc Sách "Kiếm Chỉ Thiên Hạ".
 • Trong nhiệm vụ mỗi ngày, thêm mới phó bản Ma Vương.
 • Thêm lựa chọn chiến đấu trong Quần Hùng Trục Lộc.
 • Đồ giám Ảo Hình, thêm mới tiến độ kích hoạt thuộc tính.
 • Tiệm Thần Bí khi đổi sử dụng vật phẩm nạp cũng có thể tặng tích điểm.

Chi tiết bản cập nhật Kỳ thủ đại chiến

 • Thêm Đánh Cờ Tam Quốc trong Hoàng Thành, người chơi đạt cấp 80 có thể tham gia.
 • Người chơi tự do ghép, một trận game tổ hợp 6 người.
 • Sử dụng Vàng để mua tướng trong tiệm, tướng phẩm chất khác nhau thì cần tiêu hao số vàng khác nhau.
 • Khi bắt đầu mỗi lượt, trong tiệm ngẫu nhiên cho 5 tướng, người chơi có thể tiêu hao số vàng nhất định tạo mới tiệm, hoặc Khóa để không tự động tạo mới tiệm ở lượt kế.
 • Mỗi tướng đều có trận doanh và đặc tính riêng, người chơi có thể ra trận với trận doanh sở hữu tương ứng hoặc tướng có số lượng đặc tính theo chỉ định để nhận Thiên Phú và hiệu quả khác.
 • Mỗi lượt trong cách chơi đều chia thành giai đoạn chuẩn bị và giai đoạn chiến đấu.
 • Sau mỗi lượt kết thúc, người chơi có thể nhận EXP nhất định, cũng có thể dùng Vàng mua EXP hoàn thành tăng cấp, cấp cao nhất là lv6, mỗi trận game khi bắt đầu reset thành 1.
 • Mỗi trận game, 6 người chơi trong trận ngẫu nhiên 2 vs 2. Dựa theo kết quả chiến đấu, tổng số tướng sống sót phe chiến thắng trừ đi sinh lực phe thất bại.
 • Khi sinh lực người chơi bị trừ về 0 sẽ bị đào thải, dựa theo thứ tự bị đào thải để xếp hạng, người sống sót cuối cùng trong 6 người sẽ đạt top 1 trận game đó.
OMG 3Q - Kỳ thủ đại chiến
OMG 3Q - Kỳ thủ đại chiến

Tính năng cập nhật trong OMG 3Q - Hoàng Thành Tranh Đấu

Cập nhật mới

 • Bổ sung tính năng Lôi Đài Hoàng Thành khi đạt cấp 80.
 • Thêm 4 tướng Ám Kim: Quách Gia, Quan Vũ, Cam Ninh, Vu Cát.
 • Mở tính năng bảo vật hóa kim khi đạt cấp 130.
 • Bảo vật hóa kim tổng có 3 tầng, mỗi tầng 8 bậc.
 • Thêm mới thần khí "Luyện Yêu Hồ".
Quách Gia
Quan Vũ
Cam Ninh
Vu Cát

Tối ưu hóa

 • Khi sở hữu thần thú hoàn chỉnh có thể kích duyên thần thú.
 • Cấp Chủ Nhân đạt giới hạn tăng lên cấp 180.
 • Luyện thể tăng số lượng Tiến Cấp Đơn và Thức Tỉnh Đơn nhất định, sẽ mở khóa Thiên Phú mới.
 • Phó bản ngày thêm độ khó mới.
 • Vượt ải trảm tướng thêm tới ải 408.
 • Giới hạn Thần Thú tăng đến cấp 120.
 • Có thể nhận Rương điểm khi nhận nhanh nhiệm vụ mỗi ngày.
 • Khi đạt cấp 80 đã có thể vào Hoàng Thành, thay vì cấp 100.

Những tính năng đặc sắc trong game thẻ bài OMG 3Q cho Android

Hệ thống tướng đồ sộ

OMG 3Q có tới 120 vị tướng, mỗi vị tướng đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng, được phân chia thành 3 phẩm chất:

 • Tướng Xanh: Gồm những cái tên huyền thoại thời Tam Quốc như: Phan Phụng, Vương Doãn, Chung Hội, Cam Phu Nhân, Tào Thuần, Hứa Du, Mã Đại…
 • Tướng Tím: Gồm những vị tướng nổi tiếng sau: Quan Bình, Tào Thực, Hoa Hùng, Tư Mã Chiêu, Trương Tú, Lý Nho, Viên Thuật…
 • Tướng Cam: Là những vị tướng sở hữu phẩm chất cao nhất như: Đổng Trác, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Kiên, Tôn Quyền, Tôn Sách, Quách Gia, Quan Vũ, Trương Phi, Lữ Bố, Điêu Thuyền, Viên Thiệu…

Hệ thống tướng đồ sộ
Hệ thống tướng trong OMG 3Q đa dạng, phong phú.

Hệ thống nhiệm vụ

Chuỗi nhiệm vụ trong OMG 3Q khá đa dạng, phong phú, được xây dựng theo những tình tiết trong tiểu thuyết. Khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ mang về cho người chơi rất nhiều phần quà giá trị.

Tham gia bang chiến

OMG 3Q cũng là nơi cho người chơi thỏa sức tham gia bang chiến, đi phó bản bang, mua sắm những món đồ cần thiết cho cuộc hành trình bang chiến của mình trong Shop bang.

Bang chiến
Giao diện Bang trong game OMG 3Q.

Đấu trường PvP

Là nơi cho người chơi thử thách bản thân, rèn luyện khả năng chiến đấu của mình. Có rất nhiều kiểu đấu cho người chơi lựa chọn, có thể đấu kiểu Moba hay săn Boss thế giới cùng những người chơi khác.

Một số tính năng khác

 • Hệ thống phó bản đồ sộ, phong phú.
 • Công thành chiến gay cấn, hấp dẫn.
 • Tính năng Tranh đoạt Mỏ Khoáng đầy thú vị.
4,5 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 6.443
 • Lượt tải: 4.278
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Android 4.0.3 trở lên
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Tìm thêm: OMG 3Q OMG3Q

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm