Open Manager (File Manager) for Android Quản lý file trên Android

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 347 KB
  • Lượt xem: 346
  • Lượt tải: 337
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.6 - 2.3.7
Giới thiệu

Open Manager (File Manager) là một mã nguồn mở quản lý tập tin miễn phí hỗ trợ Android phiên bản 1.6 trở lên. Được thiết kế để trở thành ứng dụng hoạt động ổn định, chạy nhanh và giúp bạn có quyền quản lý các file và folder của mình.

Các tính năng:
* Copy, paste
* Cắt, paste
* Xóa, đổi tên
* Tìm kiếm file
* Gửi file theo dạng đính kèm email
* Cài đặt các ứng dụng
* Sao lưu các ứng dụng của bạn
* Xem tiến trình đang chạy
* Quảng cáo miễn phí
* Đa lựa chọn

Open Manager (File Manager) for Android

Open Manager (File Manager) for Android

Phương Lan

Liên kết tải về