🖼️
🖼️
  • Machinarium patch
  • Người chơi không chỉ vận dụng đôi mắt và đôi tai, mà còn phải động não để giải quyết các nhiệm vụ trong một thế giới không có tiếng nói.
  • Xếp hạng: 4 17 Phiếu bầu
Có tất cả 14 phần mềm.