ApinSoft Access DB Properties Extractor

Tải về
3 (1) ApinSoft Dùng thử 307 Dung lượng: 673 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/Vista64/7/7x64

ApinSoft Access DB Properties Extractor là một ứng dụng giúp bạn truy cập để xem thuộc tính tập tin MDB hoặc ACCDB và xuất tất cả các tập tin PDF vào tập tin CSV.

ApinSoft Access DB Properties Extractor

Bạn có thể xem thông tin tập tin MDB hoặc ACCDB bao gồm:

- Đường dẫn file đầy đủ, tên file, phiên bản, tiêu đề, chủ đề, tác giả, từ khóa, thời gian tạo, thời gian sửa đổi, số trang, kích thước tập tin (Byte).

- Xuất tất cả các tập tin PDF vào tập tin CSV.

- Hỗ trợ MS Access 2000, 2002,2003,2007,2010.

- Các định dạng tập tin CSV có thể được mở bằng EXCEL hoặc ứng dụng khác.

- Bạn có thể xuất tất cả thông tin thuộc tính của tập tin Access được chọn vào một file định dạng CSV.

- Xem thông tin thuộc tính tập tin Access MDB hoặc ACCDB bao gồm: Vị trí file, đường dẫn.

Lưu ý:

- Làm việc tốt nếu hệ thống là 64 bit, và MS Access cũng là 32bit.

- Không thể làm việc nếu hệ thống của bạn là 64 bit, và MS Access cũng là 64bit.

- Nếu bạn muốn cài đặt AccessDatabaseEngine.exe, xin vui lòng không cài đặt phiên bản 64bit của nó. Chỉ cài đặt phiên bản 32 bit.

Tuyết Mai (Theo ApinSoft)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 673 KB
  • Lượt xem: 314
  • Lượt tải: 307
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/2003/Vista/Vista64/7/7x64
Liên kết tải về