• Công ty: Bộ Y tế
 • Website: http://www.moh.gov.vn
 • Email: byt@moh.gov.vn
 • Điện thoại: (84-4)62732273
 • Địa chỉ: 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội

🖼️ An toàn COVID-19 cho iOS Ứng dụng bản đồ COVID

🖼️
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • An toàn COVID-19 cho iPhone là ứng dụng bản đồ COVID do Bộ Y Tết phát hành. Ứng dụng An toàn COVID-19 cho iOS sẽ cung cấp bộ công cụ đánh giá đảm bảo chung sống an toàn với Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại các địa điểm công cộng.
 • ios
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 102

🖼️ An toàn COVID-19 Bản đồ cảnh báo vùng an toàn với COVID-19

🖼️
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 51

🖼️ An toàn COVID-19 cho Android Ứng dụng bản đồ COVID

🖼️
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • An toàn COVID-19 cho Android là ứng dụng bản đồ chung sống an toàn COVID-19 do Bộ Y Tế phát hành. Ứng dụng An toàn COVID-19 cho Android cung cấp bộ công cụ đánh giá đảm bảo chung sống an toàn với COVID-19 tại các địa điểm công cộng trên toàn quốc.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 119

🖼️ COVID-19 cho iOS Ứng dụng tin tức về đại dịch Covid-19

🖼️
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • COVID-19 cho iOS là ứng dụng tin tức hỗ trợ các thông tin liên quan đến đại dịch Covid-19 tại Việt Nam.
 • ios

🖼️ Drugbank Ngân hàng dữ liệu ngành Dược

🖼️
 • Phát hành: Bộ Y tế
 • Drugbank là ngân hàng dữ liệu ngành Dược chính thống do Cục quản lý Dược - Bộ Y Tế phát hành.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 108