🖼️
  • HDDLife Pro Theo dõi và giám sát ổ cứng
  • HDDlife Professional là một công cụ hữu dụng hoạt động âm thầm trong khay hệ thống và giám sát tình trạng sức khỏe của tất cả các loại ổ cứng mà hỗ trợ công nghệ S.M.A.R.T. Bên cạnh đó, nó còn hiển thị cả nhiệt độ hiện tại của ổ cứng.
  • Xếp hạng: 5 6 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • SSDLife Pro Kiểm tra sức khỏe cho ổ đĩa SSD
  • SSDlife 2.2.42 sẽ giúp bạn thực hiện điều này, nó là một công cụ chuyên dụng có chức năng chẩn đoán sức khỏe của ổ đĩa SSD dựa trên các vi mạch lưu trữ dữ liệu.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • SSDLife Free Kiểm tra sức khỏe cho ổ đĩa SSD
  • SSDlife 2.2.42 sẽ giúp bạn thực hiện điều này, nó là một công cụ chuyên dụng có chức năng chẩn đoán sức khỏe của ổ đĩa SSD dựa trên các vi mạch lưu trữ dữ liệu.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu