🖼️ Bitrix24 cho iOS 3.1 Quản lý công việc nhóm hiệu quả trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Bitrix
 • Bitrix24 for iOS là ứng dụng quản lý nhóm thông minh, hỗ trợ các hoạt động trao đổi thông tin liên lạc giữa đồng nghiệp trong cùng một doanh nghiệp.
 • ios Version: 3.1.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 104

🖼️ Bitrix24 cho Android 3.1 Công cụ làm việc nhóm hiệu quả trên Android

🖼️
 • Phát hành: Bitrix
 • Bitrix24 cho Android là một công cụ làm việc nhóm hiệu quả, hỗ trợ giao tiếp và trao đổi thông tin giữa nhiều người dùng; từ đó, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.
 • android Version: 3.1.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 131

🖼️ Bitrix24 Công cụ làm việc nhóm hiệu quả

🖼️
 • Phát hành: Bitrix
 • Bitrix24 là một mạng xã hội nội bộ, một không gian làm việc thống nhất cho công ty của bạn. Dịch vụ này giúp tăng cường trao đổi thông tin nội bộ, giao tiếp đi kèm với một bộ hoàn chỉnh các công cụ kinh doanh trong một giao diện trực quan duy nhất.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.666

🖼️ Bitrix24 trên web Công cụ làm việc nhóm và quản lý đội ngũ

🖼️
 • Phát hành: Bitrix
 • Bitrix24 là một công cụ làm việc nhóm và quản lý đội ngũ thế hệ mới được gọi là "mạng xã hội nội bộ" với nhiều tính năng vô cùng hữu ích.
 • web
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 186