🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Horse Tweaks Mod Mod nâng cấp ngựa trong Minecraft
  • Horse Tweaks Mod 1.12.2 bổ sung nhiều loại nâng cấp yên ngựa để cải thiện năng lực của ngựa cũng như 1 vài tinh chỉnh nhỏ để giảm bớt những điểm yếu từ đàn ngựa của bạn.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️