🖼️ Melanoma

🖼️
 • Phát hành: Bs Bảo Phi
 • Việc nhận biết nốt ruồi loạn sản rất quan trọng do chúng có nhiều nguy cơ phát triển thành u melanin ác tính.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 928

🖼️ Bảng điểm Apgar

🖼️
 • Phát hành: BS Bảo Phi
 • Bảng điểm Apgar giúp đánh giá nhanh tình trạng tuần hoàn, hô hấp, thần kinh của một trẻ sơ sinh dựa vào cách tính điểm Apgar ở thời điểm 1 phút và 5 phút sau sinh.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 671

🖼️ Appendscore

🖼️
 • Phát hành: BS Bảo Phi
 • Appendscore hỗ trợ đánh giá tình trạng viêm ruột thừa dựa vào 4 phương pháp tính điểm của Alvarado, Ohmann, Teicher, Lindberg.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 469

🖼️ BabyCheck

🖼️
 • Phát hành: BS Bảo Phi
 • Hệ thống tính điểm BabyCheck dùng để phân loại mức độ bệnh cho trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 510

🖼️ IPO

🖼️
 • Phát hành: BS Bảo Phi
 • Chương trình IPO tính điểm căn cứ vào sự kết hợp thông tin từ 4 yếu tố nguy cơ để tiên lượng khả năng nhiễm trùng vết mổ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 748

🖼️ Survival Index

🖼️
 • Phát hành: BS Bảo Phi
 • Khả năng sống còn của một trẻ sơ sinh nhẹ cân có thể được tiên lượng dựa vào các dấu chứng lâm sàng ngay sau sinh.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 370

🖼️ MeDic

🖼️
 • Phát hành: BS Bảo Phi
 • Chương trình MeDic 2.7 hỗ trợ việc tra dịch Anh ngữ - Việt ngữ các thuật ngữ về y học cũng như các từ Anh ngữ thông dụng thường gặp.
 • windows
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.349

🖼️ Thư viện hình ảnh chẩn đoán

🖼️
 • Phát hành: BS Bảo Phi
 • Thư viện hình ảnh chẩn đoán là phần mềm miễn phí cung cấp các hình ảnh hỗ trợ cho công tác chẩn đoán các bệnh thường gặp.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.811