🖼️ Black Menu for Google 22.7 Tiện ích truy cập dịch vụ Google nhanh

🖼️
  • Phát hành: Carlosjeurissen
  • Black Menu for Google 22.7.0 là tiện ích truy cập dịch vụ Google nhanh chóng. Black Menu for Google cho phép người dùng quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ của Google bằng một cú click chuột.
  • windows Version: 22.7.0

🖼️ Shortcuts for Google 21.1 Tạo shortcut cho website

🖼️
  • Phát hành: Carlosjeurissen
  • Shortcuts for Google 21.1.0 là một tiện ích trên trình duyệt Chrome cho phép người dùng tạo shortcut để nhanh chóng truy cập vào tất cả các dịch vụ của Google.
  • windows Version: 21.1.0