🖼️ Cobra Sec Evolution 1.0 Mã hóa và giải mã tập tin mạnh mẽ

🖼️
  • Phát hành: Christos Beretas
  • Cobra Sec Evolution là ứng dụng mã hóa, giải mã tập tin với khả năng mã hóa mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều phần mở rộng. Nó có thể là công cụ cho các nhà phát triển phần mềm để mã hóa mã nguồn của họ hoặc được sử dụng để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.
  • windows Version: 1.0

🖼️ Pen Oasis 1.0 Kiểm tra tính an toàn của mạng trước DOS, DDOS

🖼️
  • Phát hành: Christos Beretas
  • Pen Oasis là ứng dụng kiểm tra cơ sở hạ tầng mạng có đủ sức chịu những cuộc tấn công DOS hay không bằng cách tấn công lại cơ sở hạ tầng mạng của bạn để kiểm thử.
  • windows Version: 1.0