🖼️
  • Người nhân bản Seo Bok (2021)
  • Phim Người nhân bản là câu chuyện về Ki-hun là cựu đặc vụ đang sống tách biệt với thế giới sau những biến cố xảy ra trong quá khứ.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️