🖼️
  • Responsive Site Designer Công cụ thiết kế web mạnh mẽ
  • Responsive Site Designer (tên cũ Visual Site Designer) là một trong những chương trình thiết kế web mạnh mẽ và đơn giản nhất trên thị trường hiện nay. Công cụ có giao diện hoàn toàn WYSIWYG giúp bạn xây dựng một trang web theo đúng những gì mình muốn thông qua các công cụ đơn giản hóa.
  • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • CoffeeCup Free FTP Phần mềm truyền dữ liệu qua FTP miễn phí
  • CoffeeCup Free FTP hỗ trợ duy trì website qua việc truyền tệp bằng phương thức FTP. Chương trình này có giao diện trực quan và có cấu trúc thiết kế dựa trên Explorer vì thế bạn có thể chỉ định đường dẫn đến các thư mục trên máy tính và chọn tệp để tải một cách dễ dàng.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️