🖼️ Save The Day 1.0 Trò chơi cứu người khẩn cấp

🖼️
 • Phát hành: Denki Games
 • Save The Day là trò chơi cứu hộ với nhiệm vụ cứu càng nhiều người càng tốt khỏi các thảm họa thiên nhiên. Nhịp độ chơi nhanh và những hình ảnh đồ họa khói lửa sẽ khiến người chơi cuốn vào nhiệm vụ cứu người khẩn cấp trong game.
 • windows Version: 1.0.0.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 93

🖼️ Monster Force 5 Game diệt quái dễ thương

🖼️
 • Phát hành: Denki Games
 • Monster Force 5 được mô tả là sự kết hợp giữa game kim cương và game Pokemon. Khi Trái đất nằm dưới vòng nguy hiểm, bạn là người đứng đầu nhóm Monster Force và cứu giúp thế giới.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 526