🖼️
🖼️
🖼️
 • Disk Doctors Undelete Khôi phục dữ liệu đã xóa
 • Disk Doctors Undelete là phần mềm khôi phục xóa nhanh và đáng tin cậy nhất trên thế giới. Nó có giao diện rất dễ sử dụng và có các tính năng mạnh mẽ cho phép bất kì ai cũng có thể khôi phục xóa các file trong hệ điều hành Windows.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Disk Doctors Photo Recovery Công cụ khôi phục dữ liệu
 • Disk Doctors Photo Recovery là phần mềm khôi phục cho bất kì phương tiện kỹ thuật số nào. Ứng dụng này có giao diện rất dễ sử dụng cùng các chức năng mạnh mẽ, cho phép người dùng khôi phục các bức ảnh, file nhạc và video đã bị xóa hoặc mất.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Disk Doctors XFS Data Recovery
 • Phần mềm Disk Doctors XFS Data Recovery chỉ hoạt động đối với file hệ thống XFS và không dành riêng cho bất kì hệ điều hành nào nhờ hỗ trợ rộng rãi của XFS với các hệ điều hành UNIX và Linux.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Disk Doctors UNIX Recovery
 • Disk Doctors UNIX Recovery (Solaris) là công cụ mạnh mẽ và rất dễ sử dụng cho file hệ thống UFS được hỗ trợ bởi Sun Solaris.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Disk Doctors NTFS Data Recovery
 • Sử dụng Disk Doctors NTFS Data Recovery để khôi phục dữ liệu từ ổ NTFS, NTFS5 cũng như nó hỗ trợ khôi phục từ các ổ dynamic được tạo trên nền tảng NT/2000/XP/2003.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Disk Doctors Instant File Recovery
 • Disk Doctors Instant File Recovery sẽ khôi phục các file đã bị làm sạch từ thùng rác. Nó còn cho phép bạn nhanh chóng khôi phục các file bị mất do các lỗi khác nhau
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Disk Doctors File Shredder
 • Hãy sử dụng Disk Doctors File Shredder. Disk Doctors là chuyên gia hàng đầu trong việc khôi phục dữ liệu trên thế giới.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
Có tất cả 16 phần mềm.