Disk Doctors Data Sanitizer 1.0.1 Dọn dẹp ổ cứng

Tải về

3 (1) Disk Doctors Dùng thử 369 Dung lượng: 3,8 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Xóa và dọn dẹp ổ cứng là các hữu hiệu cho quyền riêng tư cá nhân bởi các file không bị xóa hoàn toàn khi sử dụng chức năng xóa mặc định của hệ điều hành. Trong hầu hết các file hệ thống, chức năng xóa có khả năng đánh dấu khu vực file đó đã chiếm hữu là trống và cập nhật cấu trúc vị trí file hệ thống, để nội dung file không tương tác với thiết bị lưu trữ.

Để xóa an toàn dữ liệu, chúng ta cần thực hiện một số chuẩn để dọn dẹp ổ cứng. Disk Doctors Data Sanitizer là ứng dụng xóa dữ liệu mạnh mẽ, được thiết kế để loại bỏ các file dữ liệu trong những sổ địa chỉ khác nhau bằng việc chia nhỏ dữ liệu quan trọng và khiến nó không thể khôi phục lại được.

Disk Doctors Data Sanitizer

Disk Doctors Data Eraser cung cấp 9 chuẩn dọn dẹp cho việc xóa ổ cứng:

1. Fast Zero Overwrite

2. Random Overwrite

3. US Navy, NAVSO P-5239-26 – RLL

4. US Department of Defense (DOD 5220.22-M)

5. DOD Standard 5220.28 STD

6. North Atlantic Treaty Organization - NATO standard

7. Peter Gutmann Secure Deletion

8. German:VSITR

9. US Department of Defense (DoD 5220.22-M) + Gutmann Method

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 1.0.1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,8 MB
  • Lượt xem: 383
  • Lượt tải: 369
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm